Decision Making Unit

Dmu1

Een decision making unit wordt ook wel DMU of Buying Center genoemt. Het bestaat uit alle individuen die deelnemen aan en invloed hebben op het aankoopproces van een consument. Er bestaan ook verschillende rollen binnen deze unit:

Initiator: Dit is diegene die als eerste suggereert om of denkt aan het kopen van een bepaald product of dienst.
Influencer (de beïnvloeder): Dit is diegene die een mening of advies kan geven met betrekking tot het beïnvloeden van het aankoopproces.
Decider (of beslisser): Dit is diegene die overgaat tot het besluit om een product te gaan kopen, maar deze beslist ook welk product gekocht moet worden en hoe dat moet gaan gebeuren en waar het gekocht wordt.
Buyer (of koper): Dit is diegene die uiteindelijk de koop doet.
User (of gebruiker): Dit is diegene die de dienst of het product gaat gebruiken.

Een decision making unit kan bestaan uit één persoon. Bijvoorbeeld een particulier die beslist om vanavond steak te willen eten. Hij zal eerst aan zijn vrouw vragen of die het daarmee eens is en dan naar de supermarkt gaan om de steak aan te schaffen. Eenmaal thuis zal hij de steak bereiden en deze opeten. 

Binnen een organisatie of een bedrijf kan een decision making unit echter ook uit verschillende personen bestaan. Zo zal een gebruiker van een machine eventueel aanbevelen om een nieuwe machine aan te schaffen, maar deze zal zelden zelf de aankoop hiervan doen.

Direct Marketing 

Direct Marketing is een vorm van reclame maken. In deze vorm van reclame worden klanten direct en persoonlijk benaderd voor diensten of producten. Dialoogmarketing is een andere benaming hiervoor. Bij deze vorm gaat het bedrijf in direct gesprek met de klanten.

Direct marketing kan via vele verschillende kanalen gebeuren. Een bedrijf kan zo bijvoorbeeld post (direct mail) versturen, je klanten telefonisch benaderen (telemarketing), e-mails versturen of kortingsbonnen verspreiden. In de brede zin omvat direct marketing echter ook advertenties in kranten, tijdschriften, radio, televisie en websites of zoekmachines.

Het kanaal dat een bedrijf gaat gebruiken hangt af van de informatie die het heeft over de doelgroep voor hun product of dienst. Als ze bijvoorbeeld in het bezit zijn van de e-mailadressen van de doelgroep kunnen ze gemakkelijker direct in contact komen met hun doelgroep dan via een reclame op tv.

Direct marketing wordt ingezet om klanten aan te sporen tot actie. Het bedrijf heeft immers als doel dat klanten hun product kopen of een website bezoeken. De effectiviteit is daardoor dan ook gemakkelijk te meten door de uitvoerder van deze reclamecampagne. 

Via direct marketing kun je ook een groter inzicht krijgen in het gedrag en de wensen en behoeftes van je doelgroep of klanten. Deze informatie kun je daarna terug gebruiken om uw klanten nog beter van dienst te kunnen zijn en daarmee kun je ook gemakkelijker inspelen op de vragen van uw klanten. Op deze manier bouw je een langdurige en duurzame relatie met uw klanten op.

Belangrijk om te weten is dat niet iedereen direct benaderd wil worden door bedrijven. Om deze privacyregel te waarborgen is de Wet Persoonsregistratie in het leven geroepen. Deze wet moet de persoonlijke levenssfeer van personen beschermen. Zo moet je je klant altijd op voorhand laten weten wanneer je iemand gegevens opneemt en registreert met het oog om het later te gebruiken voor marketingcampagnes. Het doorgeven aan derden van deze persoonlijke gegevens mag ook enkel onder heel strenge voorwaarden. 

Mogen wij jou een voorstel doen voor jouw zoekmachine optimalisatie? Betaalbaar en resultaatgericht?

Wil je Omzet behalen uit je online marketing?

Recente blog berichten