Wat is Zoekmachine optimalisatie

zoekmachine optimalisatie

de wijze waarop met betaalde advertenties op zoekmachines bezoek kan worden gegenereerd. richt zich op het zo hoog mogelijk scoren bij de normale zoekresultaten, ook wel de ‘organische’ resultaten genoemd. Deze activiteit wordt zoekmachine optimalisatie genoemd, of SEO voor ‘search engine optimization’. Het doel is om met zo veel mogelijk belangrijke pagina’s zeer hoog te scoren bij de zoekresultaten. Bij voorkeur op de eerste positie. Immers, uit een onderzoek van Slingshot blijkt dat verreweg de meeste mensen op het eerste resultaat klikken. De tabel hieronder heeft de procentuele verdeling van kliks per positie in de rangschikking.

Op de eerste positie klikken achttien keer meer mensen dan op de tiende positie. De vraag is nu hoe je een hoge positie kunt bereiken. Een concreet antwoord daarop is lastig te geven, omdat het algoritme dat Google gebruikt voor de rangschikking nu eenmaal geheim is en doorlopend wordt aangepast. En zelfs als je het algoritme zou bezitten, is het niet zomaar mogelijk om bovenaan te komen. Immers, Google kijkt niet alleen naar de structuur, techniek en inhoud van jouw eigen site, maar juist ook naar hetgeen andere websites en auteurs over jouw website schrijven en de wijze waarop ze naar jou linken. Hoe goed jouw eigen website ook is opgebouwd, indien anderen niet of nauwelijks naar jouw site linken of positief over je schrijven, krijg je geen goede positie.

Kort gezegd, gebruiken zoekmachines twee factoren bij het bepalen van de ranking:
– De techniek, structuur en inhoud van jouw site
– Het aantal links en vermeldingen van jouw website op het internet, en de kwaliteit van elk van die links en vermeldingen.

Het eerste punt pak je aan met interne optimalisatie, het tweede punt met externe optimalisatie.

Interne optimalisatie: analyse De eerste stap bij interne optimalisatie is het analyseren van de eigen site in zoekmachines. Typ bij Google ‘site:website.nl’ in. Google toont nu alle pagina’s die de zoekmachine heeft geïndexeerd op website.nl. Controleer de resultaten op de volgende zaken:

– Ranking Staan de belangrijkste pagina’s bovenaan of staan juist oninteressante pagina’s hoog? Het komt nogal eens voor dat bijvoorbeeld een privacy statement of de algemene voorwaarden van een website bovenaan staat. Dat is natuurlijk niet de bedoeling en kan simpel worden opgelost
– Titels Zijn de titels uitdagend genoeg om door zoekers te worden aangeklikt? Geven de titels de inhoud van de pagina’s goed weer? Verschillen de titels voldoende van elkaar?
– Samenvatting (de ‘snippet’) Dit is de tekst van twee regels die direct onder de titel staat. Klopt de tekst met de inhoud van de pagina? Is de tekst aantrekkelijk genoeg? Verschilt de tekst voldoende per zoekresultaat?
– Volledigheid Zijn alle pagina’s geïndexeerd of ontbreken belangrijke pagina’s? – Actualiteit Zijn de geïndexeerde pagina’s allemaal actueel of staan er nog allerlei oude pagina’s in de zoekindex van Google met onjuiste informatie? Zijn recent toegevoegde pagina’s al geïndexeerd?
– Duplicate content Worden veel pagina’s op de website gevonden die vrijwel exact dezelfde inhoud hebben?

Google Webmaster Tools

De resultaten van deze analyse geven een goed zicht op de wijze waarop jouw website nu verschijnt op Google. Vaak geeft dat al een idee over mogelijke verbeterpunten. De volgende stap is het gebruik van Google Webmaster Tools. Dat is een gratis tool die inzicht geeft in de zichtbaarheid van jouw website in de index van Google. Je krijgt onder meer te zien welke pagina’s zijn geïndexeerd, welke problemen er bestaan en welke verbeterpunten mogelijk zijn. Bovendien geeft de tool inzage in de interne (en externe) linkstructuur. Google Webmaster Tools is tevens de plek om Google te informeren over de pagina’s op jouw site: welke zijn belangrijk, hoe vaak veranderen ze en hoe wil je dat de pagina’s bij Google verschijnen.
Het is tot slot aan te raden om te kijken welke concurrenten goed scoren op belangrijke zoekwoorden in zoekmachines. Welke titels gebruiken zij? Hoe zien hun pagina’s eruit? Dit soort informatie helpt bij het uniek en aantrekkelijk maken van de eigen titels en samenvattingen.

Interne optimalisatie: titels en samenvattingen

Elke pagina op een website heeft een eigen titel. Zoekmachines gebruiken de titel op twee manieren:
– Als belangrijke factor bij het indexeren van de pagina
– Als kop bij de zoekresultaten.

Slimme titels met de juiste woorden

Omdat titels mede de ranking van de pagina bepalen, is het opnemen van relevante zoekwoorden in de titel wenselijk. De titel moet wel altijd matchen met de inhoud van de pagina. Schrijf bovendien een echte titel en niet een titel die bestaat uit een reeks door komma’s gescheiden zoekwoorden. Juist op dit punt gaan bedrijven nog wel eens de fout in. Ze gebruiken een opsomming van zoekwoorden waarop ze willen worden gevonden als titel. Ze verwachten dat de pagina daardoor op de gebruikte woorden goed zal scoren in zoekmachines – hetgeen niet zo is omdat zoekmachines een voorkeur hebben voor titels die bestaan uit echte zinnen – maar vergeten daarbij dat vrijwel niemand op het zoekresultaat zal klikken. Een titel als ‘Bereken hier uw maximale hypotheek en uw rente’ levert veel meer kliks op dan een titel als ‘rente, hypotheek, berekenen, actueel’.

Unieke én aantrekkelijke titels

Naast het optimaliseren van titels ten behoeve van een goede indexering, is het van belang dat de titels aantrekkelijk zijn voor mensen die ze lezen. Immers, een goede score in zoekmachines is pas stap één. Stap twee is het overhalen van mensen om op jouw resultaat te klikken. Geef hen met de titels het gevoel dat ze de informatie gaan vinden waarnaar ze op zoek zijn. Maak de titels van alle pagina’s bovendien uniek. Sommige websites geven elke pagina exact dezelfde titel die ook nog eens onaantrekkelijk is. De kans dat een zoekmachine die pagina’s beloont met een mooie positie is uiterst klein. En zelfs als dat toch gebeurt, zullen zoekers niet geneigd zijn om op de resultaten te klikken.

Correcte structuur van de titel

Ook de opbouw van de titel verdient aandacht. Begin niet met de sitenaam (Website.nl – dit is het onderwerp) maar met het onderwerp (Dit is het onderwerp – website.nl). Immers, de eerste woorden vinden zoekmachines belangrijker. Bovendien zoeken mensen meestal op een onderwerp en niet zozeer op de naam van een website. Maak de titel niet langer dan zestig karakters. De woorden daarna worden door de meeste zoekmachines niet gebruikt.

Uitnodigende samenvattingen

De tekst die bij de zoekresultaten onder de kop staat, ook wel de samenvatting of ‘snippet’ genoemd, wordt meestal bepaald door de tekst die in de ‘description meta tag’ staat. Die tekst kun je zelf bepalen als site-eigenaar. Opvallend is dat deze tekst niet of nauwelijks wordt gebruikt voor ranking doeleinden, maar wel als basis voor de samenvatting bij de zoekresultaten. Voor deze tekst geldt daarom dat hij, net als de titel, vooral aantrekkelijk moet zijn voor mensen die zoekmachines gebruiken.

Denk vanuit de klant

Denk bij het bepalen van de titel en de samenvatting niet vanuit je eigen producten en diensten (‘Ik wil worden gevonden op …’) maar vanuit de behoefte van een klant (‘De klant zoekt naar …’).

Interne optimalisatie: unieke content, pagina-opbouw en auteurschap Zoekmachines belonen originele en verse content die beantwoordt aan vragen die gebruikers van die zoekmachines stellen. Het geregeld toevoegen van nieuwe, informatieve artikelen is een belangrijke eis om hoog te scoren. Sites die niet of nauwelijks verversen, kunnen na verloop van tijd bepaalde goede posities verliezen. Google vindt dat bezoekers van websites niet moeten worden getrakteerd op ‘oude’ informatie en geeft daarom sites met verse content voorrang. De teksten moeten daarnaast uniek zijn. Het (deels) kopiëren van andere websites of online documenten is onverstandig. Zoekmachines weten precies wie de bron is van content en belonen doorgaans alleen die bron.

Pagina-opbouw

Een pagina bestaat bij voorkeur uit twee tot vier alinea’s waarbij elke alinea een relevante kop heeft. Zoekmachines geven de eerste alinea meer waarde dan de daaropvolgende alinea’s. Kies er daarom voor om in die alinea enkele belangrijke zoekwoorden op te nemen waarop je wilt scoren.
Begin elke alinea met een kopje waarin een samenvatting staat van de alinea. Gebruik voor het kopje headings als <h1> , <h2> en <h3>

Belangrijke woorden in de tekst kunnen dikgedrukt worden.
Er zijn mensen die stellen dat een bepaalde optimale zoekwoorddichtheid bestaat voor een pagina, maar dat is nog nooit echt bewezen. Er is wel bewezen dat zoekmachines niet van over-geoptimaliseerde sites houden. Het devies is: schrijf pagina’s in eerste instantie voor de bezoeker en denk pas daarna aan zoekmachines. Dat levert meestal de beste resultaten op.

Contentpagina’s rondom zoekwoorden

Naast het geregeld plaatsen van nieuwe content, kan het verstandig zijn om een aantal pagina’s specifiek rondom bepaalde zoekwoorden te ontwikkelen. Dit zijn normale pagina’s die ook gewoon voor bezoekers zichtbaar en bereikbaar moeten zijn, maar dan wel opgebouwd rondom zoekwoorden waarop je graag wilt scoren. Vrijwel alle grote sites in Nederland maken hier gebruik van. Soms gaat het om enkele tientallen pagina’s, soms vele honderden. Wees ook hier voorzichtig met over-optimalisatie. Indien je een kleine website hebt, kies dan voor enkele speciale contentpagina’s. Kies voor heel specifieke zoekwoorden (of combinaties) en vermijd algemene termen waarop het lastig scoren is.

Auteurschap

Google heeft in 2013 aangekondigd om in toenemende mate ‘auteurschap’ te gaan belonen. Het komt erop neer dat artikelen van mensen die (online) worden erkend vanwege hun goede bijdragen hoger gaan scoren in zoekmachines. Google heeft ervoor gekozen om haar sociale netwerk Google+ te gebruiken om mensen hun online artikelen te laten claimen. De artikelen hoeven overigens niet op Google+ te worden gepubliceerd, maar kunnen gewoon op de eigen website of weblog staan. Het voordeel van het koppelen van artikelen aan Google+ is dat er bij de zoekresultaten een foto wordt getoond. Dat valt enorm op tussen de normale resultaten en leidt, zo is bewezen, tot veel meer bezoek dan een resultaat zonder foto.
Google kan als geen ander meten in welke mate auteurs online worden erkend, zeker als de artikelen zijn gekoppeld aan Google+. De kans is groot dat artikelen en pagina’s van erkende auteurs nog verder zullen stijgen bij de zoekresultaten. Het verkrijgen van links van auteurs die door Google hoog worden aangeslagen, kan in belangrijke mate bijdragen aan een betere ranking.

Interne optimalisatie: structuur van de site en wijze van linken

Zoekmachines beoordelen websites als een soort piramide. De homepage krijgt de meeste waarde toegekend en daaronder liggende pagina’s steeds een stukje minder. De wijze waarop die piramide is opgebouwd, kun je zelf bepalen. Dat kan door middel van een XML sitemap, maar ook door de links op de eigen site op zo’n wijze te structureren dat er veel en vooral waardevolle links naar pagina’s gaan die van belang zijn en minder links naar pagina’s die niet per se goed hoeven te scoren. Linkjes vanaf de homepage hebben de meeste waarde. Links vanaf die gelinkte pagina’s hebben net weer iets minder waarde. En zo gaat dat steeds verder. Het aantal stappen naar een pagina vanaf de homepage en het aantal links naar die pagina bepalen samen in grote mate de waarde die een zoekmachine toekent aan de pagina. Omdat links vanaf de homepage relatief hoog worden gewaardeerd, zie je dat steeds meer websites een zeer uitgebreide
footer op de voorpagina hebben. Een soort sitemap, maar dan volledig op de homepage geïntegreerd. Meestal zijn de linkjes geoptimaliseerd en verwijzen ze naar een reeks belangrijke onderliggende pagina’s.
Recent zijn vraagtekens geplaatst rondom het nut van zo’n uitgebreide footer. Zoekmachines zouden links boven een bepaald aantal minder waarde geven of zelfs negeren. Het is daarom ook hier van belang om met verstand te werk te gaan: neem een beperkt aantal relevante links op naar pagina’s die voor bepaalde zoekwoorden zijn geoptimaliseerd, maar voorkom een kermis van vele tientallen tot soms wel honderden links.

Linken op de juiste plek en met relevante tekst

Links vormen een routebeschrijving voor zoekmachines. Een goede interne linkstructuur is een belangrijke start om de spiders van zoekmachines een goede hiërarchie te bieden. Daarnaast is het van belang om op de juiste plekken binnen pagina’s links aan te leggen en met slimme linkteksten te werken. Bekijk de teksten op pagina’s en maak van bepaalde woorden een hyperlink naar andere relevante pagina’s op de eigen website. Neem af en toe ook links op naar externe websites die toegevoegde waarde bieden. Gebruik voor het linken nooit ‘klik hier’, maar zoekwoorden die passen bij de pagina waarnaar wordt gelinkt. Indien de tekst ‘klik hier’ gebruikt wordt voor een link, denken zoekmachines dat de pagina waarnaar wordt gelinkt over het onderwerp ‘klik hier’ gaat.

De tekst van een link dient relevant te zijn voor de pagina waarnaar wordt gelinkt. Indien de pagina waarnaar wordt gelinkt de titel ‘Alles over online marketing’ heeft, gebruik dan bijvoorbeeld de tekst ‘alles over online marketing’ als tekst voor de link.
Gebruik voor interne links het volledige pad. Dus niet alleen de bestandsnaam zoals page.htm, maar www.uwwebsite.nl/page.htm. Vermijd zoveel mogelijk allerlei doorlinkscripts. Zoekmachines houden van directe links.

Benut de title: tags Bij links is het mogelijk om een ‘title tag’ mee te geven. Dat is de tekst die verschijnt wanneer een bezoeker van de website met zijn muis over de link beweegt. Vul deze title tag bij links met relevante tekst die past bij de pagina waarnaar wordt gelinkt.
Benut het gehele netwerk Is er een aantal websites in eigendom zoals weblogs, social media profielen of actiesites? Vergeet dan niet tussen de websites te linken, bijvoorbeeld via de footer maar ook in normale teksten. Ook dat draagt bij aan een betere ranking.

Interne optimalisatie: plaatjes optimaliseren

In Nederland worden jaarlijks vele miljarden zoekopdrachten via Google verricht. Een klein deel van die zoekopdrachten richt zich op plaatjes. Maar, dat kleine deel is nog altijd goed voor tientallen miljoenen zoekopdrachten. Kortom, ook het optimaliseren van plaatjes kan bijdragen aan gratis bezoek.
Als je wilt dat plaatjes goed worden geïndexeerd en hoog scoren, kun je de volgende richtlijnen volgen:
– Gebruik alleen formaten die door Google worden ondersteund (BMP, GIF, JPEG, PNG, WebP en SVG)
– Gebruik beschrijvende bestandsnamen. Dus niet plaatje123.jpg maar bijvoorbeeld witte_bureaustoel_kopen.jpg.
– Vul de ‘alt tag’ met relevante woorden. De ‘alt tag’ is het tekstje dat verschijnt wanneer een bezoeker van jouw site met zijn muis over het plaatje beweegt. De informatie in de alt tag geeft zoekmachines additionele informatie over het plaatje. Bijvoorbeeld: alt=‘witte bureaustoel van merk ABC’. Gebruik taal die mensen begrijpen.
– Stel een Image Sitemap samen. In die sitemap staat een overzicht met alle plaatjes op de site.

Tot slot: het gewicht van het plaatje, gemeten in kilobytes, heeft geen directe invloed op de ranking. Echter, wanneer plaatjes te zwaar worden en de pagina daardoor langzaam laadt, kan dat wel degelijk nadelig werken. Wees dus voorzichtig met het plaatsen van een aantal zware plaatjes op één pagina.

Interne optimalisatie: gebruikersvriendelijkheid

Hoewel je zou denken dat zoekmachines niet in staat zijn om de gebruikersvriendelijkheid van een website te beoordelen, kunnen ze dat wel degelijk. De spiders zijn steeds beter in staat om vast te stellen of een website voldoet aan bepaalde basiseisen op het gebied van usability. Google heeft al vaak benadrukt dat sites die door bezoekers goed worden gewaardeerd, kunnen rekenen op betere posities. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om een heldere menustructuur, duidelijke en korte teksten, correct taalgebruik, een wenselijke mix van tekst en visuals, en een snelle laadtijd.

Vermijd teveel commerciële inhoud

Bij recente aanpassingen van het zoekalgoritme van Google zijn sites die teveel reclame bevatten in relatie tot unieke content bestraft. Zo kregen nota bene sites met teveel Google Adsense blokken een lagere positie. Hetzelfde gold voor sites die teveel commerciële links plaatsten. Ook hier geldt weer dat Google sites met unieke, authentieke content beloont.

Interne optimalisatie: techniek

Hierna volgen enkele aanbevelingen die allen helpen bij het verbeteren van de positie van de website bij zoekmachines. Mocht je niet zelf je website bouwen, zorg er dan voor dat je deze informatie met de sitebouwer deelt:

– Zorg voor ‘schone’ en correcte HTML (de achterliggende code van een website) die zoekmachines gemakkelijk kunnen indexeren

– Maak gebruik van robots.txt. Dat bestand gebruiken zoekmachines om te bepalen welke pagina’s ze wel en niet mogen opnemen in hun index. Met robots.txt kunnen bijvoorbeeld testpagina’s en privacy-gevoelige pagina’s worden uitgesloten van opname

– Gebruik zoveel mogelijk korte, mooie URL’s. Lange URL’s worden niet direct bestraft, maar korte URL’s neigen een klein voordeel te hebben bij sommige zoekmachines

– Zorg voor een snelle website. Google heeft diverse keren gewaarschuwd dat langzame pagina’s een lagere positie kunnen krijgen. De reden? Google wil haar gebruikers sturen naar snelle pagina’s vanuit het perspectief van gebruikersvriendelijkheid

– Vermijd het gebruik van flash, javascript en plaatjes die teksten bevatten. Zoekmachines hebben moeite om dit soort zaken goed te indexeren

– Ontwikkel een XML sitemap zodat zoekmachines alle (belangrijke) pagina’s op jouw website kunnen vinden. Let op: je kunt zowel robots.txt als een XML sitemap gebruiken. Ze complementeren elkaar

– Gebruik ‘rel=nofollow’ tags bij links wanneer het wenselijk is dat zoekmachines die links niet volgen.

Externe optimalisatie: linkbuilding

Naast de inhoud en structuur van een website, kijken zoekmachines toch vooral naar het aantal (kwalitatieve) links naar de website en specifieke pagina’s op die website. Uitgangspunt is dat websites waarnaar veel wordt verwezen belangrijker zijn dan websites waarnaar weinig wordt gelinkt.
Het verkrijgen van waardevolle links wordt ook wel ‘linkbuilding’ genoemd. Hierbij geldt dat het veel belangrijker is om kwalitatieve links te verkrijgen dan heel veel links van sites die door Google niet worden gewaardeerd.

Relevante links

Bij voorkeur bevatten links een relevante tekst (dus niet ‘klik hier’ maar ‘witte bureaustoel’) en komen de links vanaf sites die
een bepaalde match hebben met jouw eigen site. Een bedrijf dat witte bureaustoelen verkoopt, heeft weinig baat bij een link vanaf een site die schrijft over voeding voor kikkers. Hoe hoger de match, des te meer waarde zoekmachines toekennen aan de link.

Links kopen

Het is mogelijk om links te kopen. Bijvoorbeeld bij startpagina’s of door advertorials te plaatsen op weblogs en websites, waarbij ‘harde links’ in de tekst van de advertorials worden verwerkt. Het is altijd aan te raden om bij het plaatsen van betaalde boodschappen goed te kijken naar de mogelijkheden voor links. Steeds vaker worden advertorials en commerciële berichten niet zozeer geplaatst om direct resultaat mee te boeken, maar juist om op de langere termijn de posities van gelinkte sites en pagina’s te verbeteren. Er zijn ook sites, bijvoorbeeld text-link- ads.com, waar het mogelijk is om tegen betaling links op specifieke sites te kopen. In het verleden heeft Google gewaarschuwd voor dit soort praktijken, maar desondanks leveren dit soort gekochte links wel degelijk een betere positie op.

Gratis links verkrijgen

Het verkrijgen van gratis links heeft de voorkeur boven de inkoop van links. Deze links kun je bijvoorbeeld ontvangen door free publicity te genereren (zie hoofdstuk 19) waarbij in het verspreide bericht relevante links zijn opgenomen. Een link vanaf grote nieuwssites is vaak meer waard dan een gekochte link op een kleine startpagina.
Je kunt ook bekijken of partners waarmee je werkt een link willen plaatsen naar jouw website, of bijvoorbeeld links uitwisselen met relevante sites. Sommige bedrijven maken Wikipedia pagina’s aan over hun merk en de producten. Die pagina’s scoren meestal goed in zoekmachines en mogen, binnen bepaalde voorwaarden, links bevatten naar de eigen website.
Het is altijd aan te raden om door middel van Google vast te stellen waar jouw site allemaal staat genoemd. Indien je ontdekt dat alleen de naam van de site of een product wordt genoemd, zonder link, dan kun je de site benaderen met de vraag een link te koppelen aan de naam.

Externe optimalisatie: sociale netwerken

Sociale netwerken kunnen op drie manieren worden ingezet voor SEO:
– Links plaatsen vanaf de eigen social media profielen
– Bezoekers aanmoedigen om links op sociale netwerken te delen
– Content schrijven die mensen willen delen.

Links plaatsen vanaf de eigen social media profielen

Steeds meer bedrijven hebben profielen op sociale netwerken. Bijvoorbeeld op Twitter, Google+, Facebook of LinkedIn. Deze netwerken bieden allemaal de mogelijkheid om een toelichting (ook wel ‘bio’ genoemd) te schrijven over het bedrijf. Daarbij kunnen ook links worden opgenomen. Maak daar gebruik van en voeg relevante links toe aan de profielen.

Bezoekers aanmoedigen om links op sociale netwerken te delen

Neem in updates op sociale netwerken, zoals Twitter, geregeld links op naar de eigen website. Uit diverse onderzoeken blijkt dat dit soort links een positieve invloed heeft op de ranking, vooral wanneer de links worden geplaatst door mensen met veel autoriteit. Bovendien, indien de updates op social media worden gedeeld door anderen, levert dat elke keer opnieuw een link op. Daarnaast is het wenselijk om op de eigen website veel deelknoppen aan te bieden. Geef mensen de mogelijkheid om pagina’s gemakkelijk te delen op sociale netwerken en moedig ze ertoe aan. Elke keer als een pagina wordt gedeeld, levert dat weer een link op. Denk hierbij vooral aan de knoppen voor Google+ en Twitter, maar ook aan Pinterest. Elk plaatje dat mensen op Pinterest delen, bevat een link terug naar de eigen website.

Content schrijven die mensen willen delen

Het mag duidelijk zijn dat het belangrijk is om geregeld verse content te plaatsen die in potentie goed scoort bij zoekmachines. Maar tegenwoordig is het daarnaast ook van belang om content te ontwikkelen die bezoekers graag delen. Immers, ook dat levert links op. Houd hiermee rekening bij het bepalen van de onderwerpen waarover wordt geschreven. Voor plaatjes geldt: maak ook deze interessant om te delen op netwerken als Facebook, Twitter en met name Pinterest. Dat visuele sociale netwerk (zie ook hoofdstuk 13) groeit bijzonder snel. Elk plaatje dat wordt gedeeld op Pinterest, levert een link terug op. In 2012 ontvingen websites via Pinterest bijna evenveel bezoek als via Twitter.

Optimalisatie van sociale profielen voor zoekmachines

In dit hoofdstuk is steeds gesproken over het optimaliseren van een website. Maar ook de eigen social media profielen moeten voor zoekmachines worden geoptimaliseerd:
– Voor zoekmachines als Google, Yahoo en Bing
– Voor zoekmachines van de netwerken zelf.

Hoe te werk gaan?

Hoewel elk sociaal netwerk een uniek karakter heeft en daardoor ook een unieke (tekstuele) opbouw van de pagina, zijn er wel degelijk algemene regels die helpen bij het verbeteren van de vindbaarheid van het profiel:
– Kies een relevante naam voor het account
– Zorg voor een aantrekkelijke url (een ‘vanity url’)
– Neem keywords op in de beschrijving van het profiel
– Gebruik relevante keywords in updates
– Neem, zo mogelijk, geregeld interne URL’s op in updates
– Laat geen (tekstuele) blokken onbenut
– Vermijd gebruik van alleen visuals.

Afhankelijk van het type netwerk gelden additionele eisen. Voor YouTube bijvoorbeeld kan worden gedacht aan onderstaande punten:

– Kies een slimme titel voor elke video, met relevante keywords
– Link vanaf het account naar de eigen website
– Link naar individuele video’s vanaf de eigen website
– Toon de url van de eigen website in de video
– Gebruik slimme tags/keywords voor de video.

Voor Twitter:
– Plaats de url van de website op de achtergrond
– Plaats de url in de bio zodat er op te klikken is.

Zoals ik al eerder schreef, heeft content op Google+ een voorkeurspositie in de zoekmachine Google. Onder de noemer ‘Social Search’ maakte Google begin 2012 bekend dat artikelen en foto’s op Google+ aanzienlijk beter te vinden worden via de zoekmachine. Andere sociale netwerken reageerden boos, maar kunnen weinig uitrichten tegen de werkwijze van Google. Vanuit SEO perspectieven is het uiterst interessant om Google+ in te zetten naast andere netwerken.

Linken tussen accounts

Steeds vaker beheren bedrijven profielen op verschillende sociale netwerken. Het is aan te raden om ook tussen die netwerken te linken. Zo kan er op de achtergrond van een Twitter profiel ook worden verwezen naar het Facebook account. Maak zoveel mogelijk van deze links aan om mensen te helpen snel de andere accounts te vinden en te volgen.

Eerste prioriteit blijft aantrekkelijke en unieke content

Uiteraard blijft gelden dat er geen SEO overdaad mag plaatsvinden. De eerste prioriteit blijft het bieden van aantrekkelijke en vooral unieke content. Artikelen die mensen leuk vinden om te lezen en te delen. Vervolgens dient te worden gekeken op welke wijze elk stuk content op een profiel kan worden verbeterd teneinde beter te scoren in zoekmachines.

Facebook Graph Search

Eind 2011 werden in de Verenigde Staten al meer zoekopdrachten via Facebook verwerkt dan via de Amerikaanse versie van Google. Bij zo’n zoekopdracht werden eerst pagina’s van bedrijven en mensen op Facebook als zoekresultaat gepresenteerd. Maar daarnaast verschenen ook drie zoekresultaten van Bing. Juist daarom nam het belang van het optimaliseren voor de zoekmachine Bing snel toe. Voor die zoekmachine, eigendom van Microsoft, gelden vergelijkbare tips ten behoeve van SEO.
Begin 2013 lanceerde Facebook haar Graph Search product. Ook in deze nieuwe zoekmachine is Bing geïntegreerd. Maar Graph Search doet meer. Via deze zoekoptie kunnen gebruikers van Facebook, dat zijn er ruim één miljard, zoekopdrachten geven waarbij gebruik wordt gemaakt van de data van de vrienden van de zoeker. Zo kun je bijvoorbeeld snel zoeken naar restaurants in een bepaalde plaats die je vrienden leuk vinden. Je kunt ook mensen zoeken met Graph Search. Bijvoorbeeld mensen die in de buurt van San Francisco wonen, dertig jaar oud zijn en van een specifieke muziekband houden. Met Graph Search krijg je direct het antwoord.

De kans bestaat dat Graph Search voor een deel de normale zoekmachines gaat vervangen. Dat betekent dat het verkrijgen van likes, het interessant maken van pagina’s en het actueel houden van je profielinformatie nog belangrijker worden. Vooralsnog heeft Facebook geen concrete advertentiemogelijkheden voor Graph Search gepresenteerd, maar die zullen naar verwachting snel volgen.

Mogen wij jou een voorstel doen voor jouw zoekmachine optimalisatie? Betaalbaar en resultaatgericht?

Wil je Omzet behalen uit je online marketing?

Recente blog berichten