Het effect van Twitter meten

Social media

Het meten van klikgedrag kan waardevol zijn bij optimalisatie of om direct response te genereren. Vooral wanneer de klant tegen de aankoopfase aanzit dan is het belangrijk om te weten hoe deze zich gedraagt. Het inzetten van social media is een belangrijk onderdeel van online marketing. De inzet van Twitter is zeer effectief. Bij Twitter is het mogelijk een tag aan te maken. Deze plaats je op de website. Vanuit Twitter kan een doorklik worden gemeten. Er zijn diverse interacties te meten waaronder retweets, likes, link clicks, clicks op hashtags en nog veel meer.

Heeft Twitter invloed?

Door Twitter te meten kan bekeken worden wat de conversie is. Ook kan er een goede customer service worden aangeboden. Dit laatste is vooral bedoeld om klanten terug te laten keren, maar leidt niet per definitie tot meer sales. Twitter wordt voornamelijk ingezet voor meer bekendheid, conversie en sales. Belangrijk onderdeel hiervan is het delen van content. Content is King, waarbij het zich voornamelijk om de kwaliteit gaat. Deze kwaliteit uit zich in productie, originaliteit en andere onderdelen. Op Twitter is het belangrijk om content precies op het juiste moment te delen. Dit leidt tot succesvolle doelstellingen. Een groot aantal volgers draagt hier positief aan bij.