Content marketing

content marketing

Content marketing neemt de laatste jaren in belang toe. Dat komt vooral door de opkomst van het sociale web, waar iedereen alles kan delen en op elk stuk content kan reageren. Door het ontwikkelen en publiceren van interessante en relevante content, kunnen bedrijven op slimme wijze een grote hoeveelheid exposure genereren op internet. Bij content marketing draait het om de ontwikkeling van aantrekkelijke content en het verspreiden van deze content op de juiste momenten via de juiste kanalen, teneinde specifieke doelen te bereiken. Voorbeelden van deze doelen zijn: – Het genereren van bezoek, leads en sales – Het verstevigen van het merk – Het neerzetten van het bedrijf als expert – Het genereren van feedback.

Vormen van publicaties

Om content marketing toe te passen, is content nodig. Die content kan vele vormen aannemen. Denk bijvoorbeeld aan: – Whitepapers – E-books – Infographics – Case studies – Video’s en foto’s – Visuals – Blogberichten – Presentaties – Artikelen – Persberichten – Muziek – Webinars. Profielen op social media, en vooral de content die daarop wordt gepubliceerd, zijn ook vormen van publicaties. Ook deze plekken dienen te worden meegenomen bij het bepalen van de strategie voor content marketing. Vaak beseffen bedrijven nauwelijks hoeveel content ze al ontwikkelen. Het is altijd aan te raden om een inventarisatie te maken van de publicaties die al beschikbaar zijn in de organisatie. De meeste bedrijven bezitten nu eenmaal veel kennis en nemen nauwelijks de moeite om die kennis op een goede en gestructureerde wijze openbaar te maken. Het is mogelijk dat de kennis nog niet de juiste vorm heeft, maar dat is snel op te lossen. Van losse data is bijvoorbeeld een leuke infographic te maken. Juist infographics – een informatief plaatje waaraan tekst en cijfers zijn toegevoegd teneinde bepaalde kennis te delen – worden enorm veel gepubliceerd op weblogs en websites en veel gedeeld op sociale netwerken.

Praktische aanpak voor contentmarketing

Een goede aanpak voor contentmarketing bestaat uit zeven onderdelen: – Doelstelling – Onderwerpen – Vorm en plek – Planning – Ontwikkeling – Lancering – Opvolging.

Doelstelling

De doelstelling beschrijft hetgeen de organisatie met publicaties wil bereiken. Bezoek? Merkbekendheid? Expertrol? Feedback? De doelstelling is bepalend voor de keuze van zowel onderwerpen als de planning en vorm van de publicaties.

Onderwerpen

Op basis van de doelstelling bepaalt de organisatie de onderwerpen waarover zal worden gepubliceerd. Indien het doel het genereren van bezoek is, zullen andere onderwerpen worden gekozen dan bij het claimen van de expertrol. Vragen die hier spelen zijn: Waar praat de doelgroep over? Wat wil de doelgroep weten? Wat wil de doelgroep delen? Wat delen ze nu?

Vorm

Hier kiest de organisatie voor het type publicaties dat wordt ontwikkeld. Kiest de organisatie voor een expertrol, dan kan een whitepaper of zelfs een e-book een goede keuze zijn. Maar een infographic is ook een optie. Gaat het om het genereren van bezoek, dan kan een weblog de voorkeur hebben. Is branding het doel? Denk dan aan YouTube of Pinterest. Een mix van vormen is ook mogelijk en zelfs aan te raden. Een whitepaper kan bijvoorbeeld ook in presentatieformat op Slideshare worden geplaatst.

Planning

De meeste bedrijven hebben een agenda voor marketingactiviteiten en evenementen. Ook voor content marketing dient een agenda te worden opgesteld. Soms kunnen publicaties heel goed aan campagnes worden gekoppeld. Maar soms ook aan bepaalde feestdagen of evenementen. Als maar duidelijk is wanneer welke content wordt gepubliceerd teneinde maximaal resultaat te genereren.

Ontwikkeling

Het is van groot belang dat de content gemakkelijk deelbaar is. Maak een infographic bijvoorbeeld niet te groot of te breed, want dan plaatsen blogs hem niet. Maak video’s niet te lang, want dan haken mensen af. Voeg altijd deelknoppen toe. Bedrijven kunnen ook samen met klanten content produceren. Vaak wordt dit co-creatie genoemd. Door de inbreng van klanten wordt de content meestal krachtiger. Maar er is nog een belangrijk voordeel te noemen: mensen die hebben bijgedragen aan iets, willen dat graag kenbaar maken aan iedereen. De kans is groot dat iedereen die heeft bijgedragen de content zal delen op sociale netwerken.

Lancering

Nu de content is ontwikkeld, kan deze worden gelanceerd op de vooraf bepaalde plekken. Het is mogelijk de lancering te ondersteunen met (betaalde) marketing, ook wel seeding genoemd. Maar, bij voorkeur doet de publicatie zijn werk zelf . Denk in ieder geval hieraan: – Vraag eigen medewerkers de content te delen – Deel de content via alle eigen social media accounts – Plaats content op sites als NuJij, eKudos en Digg – Stel eventueel klanten op de hoogte van de content – Geef de content maximale (deelbare) aandacht op de eigen site.

Opvolging

Na publicatie is het wachten op de reacties. Wat vinden mensen van het stuk, wordt het stuk gedeeld, en draagt de content al bij aan de doelen? Hoeveel views zijn er gegenereerd en hoeveel kliks? Wat kan ervan worden geleerd? Gebruik de resultaten om de activiteiten verder aan te scherpen, teneinde het succes steeds verder uit te breiden.

Mogen wij jou een voorstel doen voor jouw zoekmachine optimalisatie? Betaalbaar en resultaatgericht?

Wil je Omzet behalen uit je online marketing?

Recente blog berichten